česky  čs
english  en
Oborový projekt II. (2322122)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:OP2Approved:24.06.2019
Valid until: ??Range:0P+4C+0L
Semestr:Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Předmět je určen pro studety 3. ročníku bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství. Zapisují si jej studenti, kteří budou bakalářskou práci obhajovat na Ústavu materiálového inženýrství.
Structure
Student v prámci předmětu pod vedením vedoucího bakalářské práce provádí a vyhodnocuje experimenty, sepisuje svou závěrečnou práci. Výuka probíhá konzultačním způsobem.
Literarture
Literaturu doporučuje studentovi vedoucí bakalářské práce.
Keywords
bakalářská práce, experimenty, výsledky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)