Projekt II (2323012)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:PRO2Schválen:28.02.2018
Platí do: ??Rozsah:0+5
Semestr:Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Projekt II. je založen na týmové spolupráci 3-4 studentů, kteří společně řeší určitý problém z oblasti materiálového inženýrství. Témata jednotlivým skupinám zadávají vedoucí.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Dle doporučení vedoucího práce a okolnostech zadaného tématu.
Požadavky
práce v rozsahu 35-40 stran a její obhajoba
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.9.2019, 23:33 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)