Seminář pro materiálové inženýrství (2326002)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:26.04.2005
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen pro studenty, kteří budou vypracovávat bakalářskou práci na Ústavu materiálového inženýrství. Studenti se seznámí v praxi se základy experimentálních metod, které budou používat při dalším studiu. Nedílnou součástí je i vyhodnocování a zpracování získaných výsledků.
Osnova
• Příprava experimentu
• Dělení a fixace metalografických vzorků
• Technika leptání
• Pozorování na světelném mikroskopu
• Metalografická analýza
• Dokumentace mikrostruktury
• Měření tvrdosti
• Provedení vybraných mechanických zkoušek
• Zpracování výsledků metalografické analýzy
• Zpracování výsledků měření tvrdosti
• Zpracování výsledků mechanických zkoušek
• Prezentace výsledků
Osnova cvičení
dle osnovy předmětu

Literatura
[[1] SOBOTOVÁ, J. Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. Dotisk 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-05550-2.
[2] PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. 2001. Brno: CERM, 2001. ISBN 80-720-4193-2.

Požadavky
Absolvování předmětu Nauka o materiálu II., 80% účast na cvičeních
Klíčová slova
Materiálové inženýrství, mechanické vlastnosti, tepelné zpracování, kovové materiály, nekovové materiály
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 17.7.2024, 14:36 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)