česky  čs
english  en
Seminář pro materiálové inženýrství (2326002)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:26.04.2005
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět je určen pro studenty, kteří budou vypracovávat bakalářskou práci na Ústavu materiálového inženýrství. Studenti se seznámí v praxi se základy experimentálních metod, které budou používat při dalším studiu. Nedílnou součástí je i vyhodnocování a zpracování získaných výsledků.
Structure
• Příprava experimentu
• Dělení a fixace metalografických vzorků
• Technika leptání
• Pozorování na světelném mikroskopu
• Metalografická analýza
• Dokumentace mikrostruktury
• Měření tvrdosti
• Provedení vybraných mechanických zkoušek
• Zpracování výsledků metalografické analýzy
• Zpracování výsledků měření tvrdosti
• Zpracování výsledků mechanických zkoušek
• Prezentace výsledků
Structure of tutorial
dle osnovy předmětu

Literarture
[[1] SOBOTOVÁ, J. Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. Dotisk 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-05550-2.
[2] PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. 2001. Brno: CERM, 2001. ISBN 80-720-4193-2.

Requirements
Absolvování předmětu Nauka o materiálu II., 80% účast na cvičeních
Keywords
Materiálové inženýrství, mechanické vlastnosti, tepelné zpracování, kovové materiály, nekovové materiály
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)