česky  čs
english  en
Odborná praxe (2326060)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:21.06.2013
Valid until: ??Range:0P+40C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Minimálně 40 hodin trvající odborná praxe, která studentům umožní propojit dosažené teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi.
Structure
Structure of tutorial
Odborná praxe na pracovištích firem a ústavů, které se zabývají materiálovou problematikou a spolupracují s Ústavem materiálového inženýrství. Praktické seznámení s pracovišti a technickou dokumentací. Po vzájemné dohodě posluchače, pracoviště a ústavu lze dobu trvání praxe prodloužit.
Literarture
Dle doporučení firmy.
Requirements
Keywords
Odborná praxe, technická dokumentace, materiálové inženýrství
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)