Odborná praxe (2326060)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:21.06.2013
Platí do: ??Rozsah:40
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Minimálně 40 hodin trvající odborná praxe, která studentům umožní propojit dosažené teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi.
Osnova
Osnova cvičení
Odborná praxe na pracovištích firem a ústavů, které se zabývají materiálovou problematikou a spolupracují s Ústavem materiálového inženýrství. Praktické seznámení s pracovišti a technickou dokumentací. Po vzájemné dohodě posluchače, pracoviště a ústavu lze dobu trvání praxe prodloužit.
Literatura
Dle doporučení firmy.
Požadavky
Klíčová slova
Odborná praxe, technická dokumentace, materiálové inženýrství
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.9.2019, 23:03 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)