česky  čs
english  en
Teorie a metodika tváření (2331005)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:02.10.1997
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:8Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Tvařitelnost kovů a základy plastické deformace. Materiálové, konstrukční a technologické faktory a jejich vliv na tvářecí proces. Napětí a deformace a jejich vzájemný vztah. Podmínky plasticity a předpoklady analýzy. Metody výpočtu silových a energetických parametrů, aplikace pro plošné a objemové tváření.(Pro oborové studium Strojírenská technologie)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)