Teorie a metodika tváření (2331005)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:02.10.1997
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:8Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Tvařitelnost kovů a základy plastické deformace. Materiálové, konstrukční a technologické faktory a jejich vliv na tvářecí proces. Napětí a deformace a jejich vzájemný vztah. Podmínky plasticity a předpoklady analýzy. Metody výpočtu silových a energetických parametrů, aplikace pro plošné a objemové tváření.(Pro oborové studium Strojírenská technologie)
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.6.2021, 5:23 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)