česky  čs
english  en
Metalurgie slévárenských slitin (2331017)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:11.06.2003
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí ze základního studia slévárenské technologie. Soustředí se zejména na následující témata: tavení litiny s lupínkovým grafitem, vliv faktorů na strukturu a vlastnosti litiny s lupínkovým grafitem, očkování a legování litin; výroba litiny s kuličkovým grafitem a litiny s červíkovitým grafitem; výroba temperované litiny, speciální typy litin; tavení a metalurgie oceli; tavení metalurgické a zpracování slitin hliníku, kontrola kvality taveniny, vady odlitků ze slitin hliníku; meatlurgické zpracování slitin hořčíku a slitin dalších neželezných kovů.
Structure
1. Úvod do problematiky, světová produkce, produkce v ČR, ekonomicko-ekologické aspekty slévárenství
2. Metalurgie litiny s lupínkovým grafitem
3. Metalurgie litiny s kuličkovým grafitem
4. Metalurgie dalších a speciálních litin
5. Metalurgie ocelí na odlitky
6. Zařízení sléváren
7. Metalurgie slitin hliníku
8. způsoby kontroly kvality taveniny, vliv kvality taveniny na vady odlitků
9. Metalurgie slitin hořčíku
10. Metalurgie slitin mědi
11. Metalurgie dalších slitin neželezných kovů
12. Prášková metalurgie
13.Exkurse
Structure of tutorial
1. Úvod, organizační záležitosti, zadání témat k prezentaci
2. Tavba - metalurgické zpracování slitiny Al
3. Vyhodnocení metalografických výbrusů, měření indexu hustoty
4. Vady odlitků
5. Exkurse
6. Prezentace, zápočty
Literarture
Němec, M a kol: Metalurgie slévárenských slitin I, II, III
Requirements
Účast na cvičeních (případná neúčast musí být řádně omluvena a doložena příslušným potvrzením).
100% účast na exkurzích.
Prezentace zadaného tématu v rozsahu cca 10 min.
Keywords
metalurgie, slévárenské slitiny, litiny, neželezné kovy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)