Speciální technologie povrchových úprav (2331023)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:10.07.1998
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:9Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Technologie povrchových úprav, progresivní a netradiční technologie, měření provozních parametrů v technologiích povrchových úprav, výpočetní technika v řízení a kontrole provozů povrchových úprav, zjišťování a kontrola kvality povrchových úprav. Způsoby vytváření funkčních povlaků, jejich vlastnosti. Galvanické slitinové a kompozitní povlaky. Žárově stříkané povlaky a jejich složení. Žárové pokovení v roztavených kovech. Galvanoplastika, vylučování silných povlaků. Výroba forem pro strojírenské technologie metodami povrchových úprav. Povrchové úpravy v elektrotechnice a elektronice. Povrchové úpravy obráběcích nástrojů. Povrchové úpravy proti žáru a otěru, kluzné povlaky. Technicko-ekonomické ukazatele povrchových úprav.
Osnova
1. Úvod
2. Slitinové a kompozitní povlaky
3. Silné galvanické povlaky
4. Povrchové úpravy obráběcích nástrojů
5. Povrchové úpravy v elektrotechnice
6. Povrchové úpravy se speciálními vlastnostmi
7. Technicko-ekonomické ukazatele povrchových úprav.
Osnova cvičení
1. Kompozitní a funkční povlaky, otěruvzdornost a měření součinitele tření Galvanické pokovení
2. Žárové stříkání (metalizace)
3. Tampónové pokovení
4. Detekce zbytkového zamaštění
5. Konverzní vrstvy, inhibitory koroze
6. Shlédnutí instruktážních filmů na videu
7. Závěrečné cvičení
Literatura
1. Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.
2. Kreibich, V - Hoch, K.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1991, 270 s.
3. Kreibich, V.: Koroze a technologie povrchových úprav (Návody ke cvičení), Praha, ČVUT Praha, 1992, 142 s.
4. Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.6.2024, 4:15 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)