česky  čs
english  en
Projektování procesů tváření, slévání a svařování (2331029)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:05.12.1996
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Volba technologie výroby polotovaru. Výrobní postupy ve slévárně. Výkovky: přesnost, polotovary. Postupy, zařízení. Výlisky: lisovací technologie a nástroje, zařízení. Výlisky z plastů. Svarky: výrobní postupy, efektivnost.(Pro oborové studium Strojírenská technologie a pro oborové studium Výrobní a inovační inženýrství)
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)