česky  čs
english  en
Teorie a metodika slévání (2331053)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:05.12.1996
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:8Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Vlastnosti roztavených slitin. Krystalizace slévárenských slitin. Objemové změny při chladnutí a tuhnutí a jejich důsledky. Zásady nálitkování. Řízené tuhnutí odlitků. Interakce kovu s formou. Vady vznikající při smršťování. Šedá litina. Tvárná litina. Temperovaná litina. Litina s červíkovitým grafitem. Litiny pro speciální užití. Metalurgie oceli. Slitiny hliníku, hořčíku a titanu. Slitiny mědi.
Structure
Vlastnosti tekutých kovů.
Plyny a vměstky v kovech.
Reakce mezi kovem a formou.
Vznik lité truktury.
Stahování slitin.
Metody nálitkování odlitků.
Smršťování - vznik trhlin, prasklin, deformací a vnitřních pnutí.
Structure of tutorial
Literarture
Němec,M.-Bednář,B.-Stunová,B.: Teorie slévání. Skriptum ČVUT
Plachý,J.-Němec,M.-Bednář.B.: Teorie slévání. Skriptum ČVUT
Requirements
Technologie I
Keywords
lití, odlitek, slévárenské procesy, metalurgie, tavení, tuhnutí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)