česky  čs
english  en
Technologičnost konstrukcí (2331055)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:02.10.1997
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:8Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Analýza konstrukce výrobků. Posuzování výrobků z hlediska funkce, materiálu, způsobu výroby a montáže, kvality, spolehlivosti, obsluhy a údržby. Ukazatelé technologičnosti. Volba materiálu s ohledem na technologii výroby. Volba polotovarů. Technologičnost odlitků, tvářených výrobků a polotovarů, výrobků z plastů, svařenců, výrobků práškové metalurgie, lepených a pájených dílů. Konstrukce součástí z hlediska ochrany proti korozi a opotřebení. Technologičnost obrábění a montáže. posuzování technologických variant výroby součástí. Volba optimálních technologií. (Není určeno pro oborové studium Strojírenská technologie a pro oborové studium Výrobní a inovační inženýrství)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)