česky  čs
english  en
Teorie a metodika svařování (2331057)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:10.07.1997
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:7Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Struktura svarového spoje (teplotní pole, svarový kov, tepelně ovlivněná oblast), teplotní cyklus svařování. Svařitelnost ocelí (uhlíkový ekvivalent, použití ARA diagramu), typy trhlin ve svarových spojích a faktory ovlivňující tvorbu trhlin - uhlíkové oceli, nízkolegované oceli, jemnozrnné a termomechanicky zpracované oceli, vysokolegované korozivzdorné oceli. Svařování základních slitin neželezných kovů. Tepelné zpracování svarových spojů. Základy svařování plastů. Mechanizované procesy svařování a robotické svařování. Speciální metody svařování. Zdraví a bezpečnost při svařování.
Structure
Literarture
Kuncipál, J a kolektiv: Teorie svařování, SNTL, Praha, 1986
Kolektiv autorů: Materiály a jejich svařitelnost, Zeross, Ostrava, 2000
Kolektiv autorů: Technologie svařování a zařízení, Zeross, Ostrava, 1999
Keywords
Svařování, svařitelnost, tepelné zpracování, trhliny
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)