Svařované konstrukce (2331063)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:26.05.2004
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Navrhování, výroba a kontrola kvality svařovaných konstrukcí. Hodnocení vad a necelistvostí svarových spojů metodami nedestruktivní defektoskopie. Kvalifikace svařečů, svářecích operátorů a pracovníků svářečského dozoru. Příprava WPS a WPAR. Problematika bezpečnosti práce při svařování různými metodami. Vliv degradačních procesů na pevnost a životnost svařovaných konstrukcí.
Osnova
1. Zvláštnosti svařovaných konstrukcí, prvky svařovaných konstrukcí, druhy svarů a svarových spojů
2. Chování materiálů ve svařované konstrukci. Základní materiál svařovaných konstrukcí a jeho vlastnosti, vliv svařování na základní materiál
3. Technologická pevnost kovů, vady a necelistvosti ve svarových spojích, napětí a deformace ve svarových spojích, přípustnost vad ve svarech
4. Nedestruktivní zkoušení svarových spojů, NDT metody kontroly svarů, kvalifikace pracovníků NDT
5. Jakost svařovaných konstrukcí, úkoly svářečského dozoru
6. Kvalifikace svářečů a pracovníků svářečského dozoru
7. Kvalifikace postupů svařování, měření a záznam veličin svařovacího procesu
8. Svařovací zařízení, přípravky pro svařování, polohovadla, zařízení na odsávání, předehřev, zásobování technickými plyny
9. Bezpečnost práce při svařování elektrickým obloukem, plamenem, při tepelném dělení kovů
10. Vlivy svarových spojů na pevnost a životnost konstrukcí
11. Vliv snížené teploty a velikosti svařovaných těles na pevnost konstrukcí
12. Vliv únavy a koroze na pevnost svařovaných konstrukcí
13. Vliv vysokých teplot na funkční vlastnosti svařovaných konstrukcí
14. Svařované konstrukce ze slitin lehkých kovů
Osnova cvičení
1. Příprava WPS
2. Příprava WPAR
3. Příprava a schválení kvalifikace svářeče a svářecího operátora
4. Exkurze
5. Exkurze
6. Exkurze
7. Exkurze
8. Exkurze
9. Exkurze
10. Zadání seminární práce
11. Příprava seminární práce
12. Příprava seminární práce
13. Příprava seminární práce
14. Kontrola a hodnocení seminární práce
Literatura
1. Kolektiv autorů: Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí a tlakových zařízení. ZEROSS, Ostrava, 1999
2. ASM Handbook, vol. 6, Welding, Brazing and Soldering, ASM Intern., 1990
Klíčová slova
svařování svařovaná konstrukce WPS WPAR vada NDT
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.6.2024, 23:59 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)