Svařování, pájení a lepení (2331064)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:11.05.2006
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Rozdělení jednotlivých metod svařování a popis jejich principů, zařízení, aplikací a způsobu použití. Svařování plamenem a řezání kyslíkem, elektrický oblouk, zdroje svařování pro obloukové svařování, ruční svařování obalenou elektrodou, svařování pod tavidlem, svařování v ochranných atmosférách. Odporové svařování. Rozdělení a popis jednotlivých metod pájení. Základy průmyslového lepení. Základy kontroly jakosti svařovacího procesu (kvalifikace svářečského personálu a postupů svařování). Základy kontroly svarových spojů (nedestruktivní a destruktivní metody).
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Kuncipál, J a kolektiv: Teorie svařování, SNTL, Praha, 1986
Kolektiv autorů: Technologie svařování a zařízení, Zeross, Ostrava, 1999
Požadavky
Klíčová slova
Svařování, pájení, lepení, NDT, kvalifikace svářečů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.6.2021, 5:07 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)