česky  čs
english  en
Technologie I. (2331066)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:10.07.1998
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:3Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Slévárenské vlastnosti slitin. Tavení. Očkování. Modifikace
Lití. Tuhnutí odlitků. Výroba forem a jader. Tepelné
zpracování odlitků. Plastická deformace. Rozdělení
tvářecích pochodů. Polotovary: ohřev, dělení. Tváření za
tepla a za studena. Tvářecí stroje. Svarové spoje.
Svařitelnost. Základní způsoby svařování. Zkoušky svarů.
Tepelné dělení. Pájení. Povrchové úpravy. Zpracování plastů a prášků.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Novotný, J. a kol.: Technologie I.
Šanovec, J. a kol.: Technologie I. - návody ke cvičení
Zeman, K.: Základy technologie I.
Herman, A.: Technologie I. - soubor otázek
Requirements
Keywords
strojírenská technologie tváření slévání svařování povrchové úpravy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)