Technologie I. (2331066)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:10.07.1998
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:3Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Slévárenské vlastnosti slitin. Tavení. Očkování. Modifikace
Lití. Tuhnutí odlitků. Výroba forem a jader. Tepelné
zpracování odlitků. Plastická deformace. Rozdělení
tvářecích pochodů. Polotovary: ohřev, dělení. Tváření za
tepla a za studena. Tvářecí stroje. Svarové spoje.
Svařitelnost. Základní způsoby svařování. Zkoušky svarů.
Tepelné dělení. Pájení. Povrchové úpravy. Zpracování plastů a prášků.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Novotný, J. a kol.: Technologie I.
Šanovec, J. a kol.: Technologie I. - návody ke cvičení
Zeman, K.: Základy technologie I.
Herman, A.: Technologie I. - soubor otázek
Požadavky
Klíčová slova
strojírenská technologie tváření slévání svařování povrchové úpravy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2021, 10:53 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)