česky  čs
english  en
Simulace výrobních procesů (2331070)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:SVPSchválen:04.04.2018
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Automatizace a robotizace základních technologických procesů - slévárenských, svařovacích, tvářecích, obráběcích, povrchových úprav a měřicích. Zařízení a vybavení pracovišť potřebné k automatizaci. Navrhování a programování robotických pracovišť a automatizovaných výrobních linek. Možnosti využití počítačové podpory, monitorování a řízení výrobních procesů.
Vyučující
doc. Ing. Aleš Herman Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Ladislav Kolařík Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Ladislav Kolařík Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. František Tatíček Ph.D.
Letní 2022/2023
Osnova
Výrobní technologie vhodné pro automatizaci a robotizaci ... slévání, tváření - rozdělení a stručný popis
Výrobní technologie vhodné pro automatizaci a robotizaci ... svařování, povrch. úpravy - rozdělení a popis
Návrh automatizace a robotizace výrobních technologií ... základní charakteristiky robotických systémů, periferní zařízení, možnosti použití, způsoby řízení a programování
Zásady přípravy výroby pro automatické výrobní linky, navrhování přípravků
Senzorické systémy využitelné pro technologické aplikace a monitorování procesu výroby
Využití počítačové podpory v oblasti tváření ... numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
Využití počítačové podpory v oblasti slévání ... numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
Využití počítačové podpory v oblasti svařování ... numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsl.
Kontrola kvality ... rozdělení a možnosti využití metod NDT, automat. kontrolní linky pro povrch. a vnitřní vady
CAM a jeho úloha v PLM, trendy strojního programování v rámci strategie Průmysl 4.0
Využití počítačové podpory v oblasti obrábění - volba technologie a technologických podmínek, numerické simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
Kontrola kvality v oblasti geometrických specifikací produktu ? moderní prostředky metrologie, přístupy in-line a in-proces metrologie
Využití počítačové podpory v oblasti měření - simulace kontroly kvality s využitím CMM

Osnova cvičení


Výrobní technologie vhodné pro automatizaci a robotizaci ... slévání, tváření - rozdělení a stručný popis
Výrobní technologie vhodné pro automatizaci a robotizaci ... svařování, povrch. úpravy - rozdělení a popis
Návrh automatizace a robotizace výrobních technologií ... základní charakteristiky robotických systémů, periferní zařízení, možnosti použití, způsoby řízení a programování
Zásady přípravy výroby pro automatické výrobní linky, navrhování přípravků
Senzorické systémy využitelné pro technologické aplikace a monitorování procesu výroby
Využití počítačové podpory v oblasti tváření ... numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
Využití počítačové podpory v oblasti slévání ... numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
Využití počítačové podpory v oblasti svařování ... numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsl.
Kontrola kvality ... rozdělení a možnosti využití metod NDT, automat. kontrolní linky pro povrch. a vnitřní vady
CAM a jeho úloha v PLM, trendy strojního programování v rámci strategie Průmysl 4.0
Využití počítačové podpory v oblasti obrábění - volba technologie a technologických podmínek, numerické simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
Kontrola kvality v oblasti geometrických specifikací produktu ? moderní prostředky metrologie, přístupy in-line a in-proces metrologie
Využití počítačové podpory v oblasti měření - simulace kontroly kvality s využitím CMM

Literatura
Klíčová slova
simulace výrobních procesů, automatizace výrobních procesů, slévání, tváření, svařování, projektování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)