česky  čs
english  en
Technologie a materiály 3 (2331074)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:TM3Schválen:14.04.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+0L
Semestr:Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je postaven jako přehledový předmět, kde se student seznámí se různými technologiemi povrchových úprav a jejich využití v designu, dále se zabývá technologií zpracování plastů - aditivními technologiem, standardními technologiemi a technologií zpracování kompozitů.
Osnova
1. Úvod do problematiky povrchových úprav, význam a cíle oboru
2. Základy koroze, rozdělení a její druhy
3. Čištění a předúpravy povrchů
4. Povlaky z nátěrových hmot a plastů
5. Anorganické povlaky
6. Kovové povlaky a vrstvy
7. Dočasná protikorozní ochrana
8. Povrchové úpravy používané v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu
9. Ekologické aspekty povrchových úprava kontrola kvality povlaku
10. Povrchové úpravy a design
11. Aditivní technologie
12. Plasy a jejich zpracování
13. Kompozity a jejich zpracován
Literatura
Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s. – povinná
Kreibich, V - Hoch, K.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1991, 270 s. – povinná
Kreibich, V.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1992, 142 s. – povinná
Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001. – Doporučená literatura:
Krebs, Š. – Stunová, B. B.,- Kolařík, L.: Technologie zpracování plastů a kompozitů, Praha, ČVUT Praha, 2020, 198 s. – povinná

data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)