Navrhování povrchových úprav (2331077)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:NPUSchválen:15.11.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na návrhy vhodných technologií a provozů povrchových úprav s ohledem na materiál, kvalitu, konstrukci a prostředí použití strojních součástí a také na nejlepší dostupné techniky v souladu s integrovanou prevencí dle zákonů EÚ.
Vyučující
Ing. Jan Kudláček Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jan Kudláček Ph.D.
Letní 2022/2023
Osnova
Návrh vhodných technologií povrchových úprav z hlediska funkce součásti.
Projektování a návrh provozů povrchových úprav.
Čištění a předůpravy povrchu v provozech povrchových úprav.
Technologické postupy běžně užívaných povrchových úprav.
Čištění a likvidace odpadů v procesech povrchových úprav.
Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu.
Povrchové úpravy v leteckém průmyslu.
Osnova cvičení
Osnovou cvičení je zvládnutí problematiky návrhů optimálních technologických postupů povrchových úprav pro potřeby strojírenské praxe.
Literatura
1. Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.
2. Kreibich, V - Hoch, K.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1991, 270 s.
3. Kreibich, V.: Koroze a technologie povrchových úprav (Návody ke cvičení), Praha, ČVUT Praha, 1992, 142 s.
4. Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.
5.BARTONÍČEK, R. a kol.: Koroze a protikorozní ochrana kovů. Academia Praha 1966.
6.BARTONÍČEK, R.: Navrhování protikorozní ochrany. SNTL Praha 1980
Klíčová slova
Povrchové úpravy Galvanotechnika Protikorozní ochrana
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.6.2024, 2:46 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)