česky  čs
english  en
Technologie svařování (2331505)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:20.04.2011
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Rozdělení jednotlivých metod svařování a popis jejich základních principů, používaných zařízení, aplikací a způsobu použití. Svařování plamenem a řezání kyslíkem, elektrický oblouk, zdroje svařování pro obloukové svařování, ruční svařování obalenou elektrodou, svařování pod tavidlem, svařování v ochranných atmosférách, odporové svařování. Rozdělení a popis jednotlivých metod pájení. Základy průmyslového lepení. Základy kontroly jakosti svařovacího procesu (kvalifikace svářečského personálu a postupů svařování). Základy kontroly svarových spojů (nedestruktivní a destruktivní metody). Základy svařitelbnosti kovových materiálů.
Teacher's
doc. Ing. Ladislav Kolařík Ph.D.
Zimní 2022/2023
Structure
1) Úvodní přednáška - základní pojmy, rozdělení metod
2) Plamenové svařování a příbuzné technologie
3) Základy elektrického oblouku
4) Zdroje pro obloukové svařování
5) Ruční svařování el. obloukem obalenou elektrodou
6) Úvod do svařování v ochranných atmosférách
7) Svařování metodou GMAW
8) Svařování metodou GTAW
9) Svařování metodou SAW + ESW
10) Svařování elektrickým odporem
11) Základy pájení
12) Základy lepení
Structure of tutorial
1) Kvalifikace svářečského personálu - základní kurzy dle ČSN + EN zkoušky svářečů .
2) Specifikace svařovacího postupu a metody kvalifikace dle EN norem .
3) Kontrola jakosti svarových spojů - destruktivní a nedestruktivní kontrola .
4) Svařitelnost konstrukčních ocelí .
5) Svařitelnost korozivzdorných ocelí .
6) Svařitelnost Al a jeho slitin.
Literarture
1) Dunovský, J., Dubenský, R. : Vybrané statě ze svařování a defektoskopie, skripta ČVUT FS.
2) Kolektiv autorů : Technologie svařování a zařízení, Zeross, 2001
3) Kuncipál, J. : Teorie svařování, SNTL, Praha 1986.
4) Kuncipál, J.-Pilous, V.-Dunovský, J.: Nové technologie ve svařování, Praha, 1984.
Keywords
Svařování, Svařitelnost, metody, GMAW, GTAW, SAW
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)