česky  čs
english  en
Projektování výroby polotovarů (2332003)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:11.06.2003
Valid until: ??Range:1P+2C
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Zásady volby technologie pro výrobu polotovarů. Příprava výroby a výrobní postupy ve slévárně. Postupy výroby výkovků. Přesnost, polotovary, užívaná zařízení. Postupy výroby výlisků. Lisovací technologie, tvářecí stroje a zařízení. Postupy výroby svarků. Výrobní postupy, přídavné materiály, užívaná zařízení. Výlisky z plastů. Samostatné zpracování podkladů pro výrobu odlitku, výkovku nebo výlisku. Postup výroby výkovku. Kovací technologie. Kovací stroje a zařízení.
Structure
1. Zásady volby technologie pro výrobu polotovarů plošným a objemovým tvářením
2. Postup výroby výlisků. Lisovací technologie, tvářecí stroje a zařízení
3. Postup výroby výkovků. Přesnost, polotovary, používaná zařízení
4. Postup výroby svarků. Výrobní postupy, přídavné materiály, užívaná zařízení
5. Zásady volby technologie pro výrobu odlitků
6. Příprava výroby a výrobní postupy ve slévárně
7. Přesnost, přídavky, úkosy, vtoky, nálitky, vsázka
Structure of tutorial
Samostatné vypracování podkladů pro výrobu odlitku, výkovku nebo výlisku.
Literarture
1. Vígner, M.-Zelenka, A.-Král, M.: Metodika projektování výrobních procesů. SNTL/ALFA,1984
2. Zelenka, A.- Král,M.:Projektování výrobních systémů.Vydavatelství ČVUT Praha, 1995
3. Kotouč, J. a kol.: Tvářecí nástroje,Vydavatelství ČVUT Praha, 1993
4. Král, M.: Projektování výrobních procesů I.Vydavatelství ČVUT Praha, 1992
Requirements
Technologie I
Keywords
technologie slévání technologie tváření technologie svařování návrh výrobních postupů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)