Přípravky a nástroje (2332056)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:20.04.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Zásady volby technologie pro výrobu polotovarů. Příprava výroby a výrobní postupy ve slévárně. Postupy výroby výkovků. Přesnost, polotovary, užívaná zařízení. Postupy výroby výlisků. Lisovací technologie, tvářecí stroje a zařízení. Postupy výroby svarků. Výrobní postupy, přídavné materiály, užívaná zařízení. Výlisky z plastů. Samostatné zpracování podkladů pro výrobu odlitku, výkovku nebo výlisku. Postup výroby výkovku. Kovací technologie. Kovací stroje a zařízení.
Osnova
1. Zásady volby technologie pro výrobu polotovarů plošným a objemovým tvářením
2. Postup výroby výlisků. Lisovací technologie, tvářecí stroje a zařízení
3. Postup výroby výkovků. Přesnost, polotovary, používaná zařízení
4. Postup výroby svarků. Výrobní postupy, přídavné materiály, užívaná zařízení
5. Zásady volby technologie pro výrobu odlitků
6. Příprava výroby a výrobní postupy ve slévárně
7. Přesnost, přídavky, úkosy, vtoky, nálitky, vsázka
Osnova cvičení
Individuální zpracování návrhu výroby odlitku, výkovku nebo výlisku
Literatura
- Vígner, M.-Zelenka, A.-Král, M.: Metodika projektování výrobních procesů. SNTL/ALFA,1984, - Zelenka, A.- Král,M.:Projektování výrobních systémů.Vydavatelství ČVUT Praha, 1995,
- Kotouč, J. a kol.: Tvářecí nástroje,Vydavatelství ČVUT Praha, 1993,
- Král, M.: Projektování výrobních procesů I.Vydavatelství ČVUT Praha, 1992
- Král, M. a kol.: Projektování výrobních procesů. Návody ke cvičení. Vydavaatelství ČVUT, 1989
Požadavky
Technologie I
Klíčová slova
odlévání tváření svařování příprava výroby zápustky tvářecí stroje
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.4.2024, 14:23 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)