česky  čs
english  en
Projekt II. (2332114)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:31.05.2011
Valid until: ??Range:0P+5C
Semestr:*Credits:5
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen na využívání počítačové podpory v oblasti výrobních technologií tváření, slévání a svařování.
Základní charakteristika softwarů FORGE, PAMSTAMP, QForm, Novacast, ProCAST, MagmaSoft a SYSWELD s prezentací vybraných ukázek.
Teacher's
doc. Ing. Aleš Herman Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. František Tatíček Ph.D.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Aleš Herman Ph.D.
Letní 2017/2018
Ing. František Tatíček Ph.D.
Letní 2017/2018
Structure
Možnosti využívání numerické simulace v oblasti tváření, slévání a svařování kovů.
Structure of tutorial
1. Základy konstrukce výkovků a odlitků
2. Úvod do simulace v oblasti slévárenství s využitím NovaCAST
3. Simulace tuhnutí ocelového odlitku a odlitku z litiny s kuličkovým grafitem
4. Simulace plnění formy a následného tuhnutí odlitku
5. Úvod do simulace zápustkového kování
6. Základní možnosti softwarů QForm a FORGE v oblasti kování
7. Návrh technologického postupu, vytvoření modelu výkovku - simulace
8. Simulace - možnost změny parametrů
9. Prezentace využití softwaru Magmasoft ve slévárenství
10. Prezentace využití softwaru Procast ve slévárenství
11. Prezentace softwaru SYSWELD v oblasti svařování
12. Prezentace softwarů FORGE a PAMSTAMP v oblasti tváření kovů
13. Vyhodnocení simulace, porovnání jednotlivých softwarů
Literarture
1. Návod k práci se simulačním softwarem NovaFlow&Solid ; Návod k práci se simulačním softwarem FormFEM
2. Herman a kol. Počítačové simulace ve slévárenství, ČVUT, 2001
Requirements
Ukončené vysokoškolské bakalářské vzdělání technického směru.


Požadavky na ZS 2017/18
Docházka 100% (do doby schválení vykonané práce)

Harmonogram a kontrolní dny dle harmonogramu v zadání na
http://u12133.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C32114
Odevzdání zpráv dle zadání a požadavků na http://u12133.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C32114

Důležité termíny:
Nejzazší termín odevzdání první verze zprávy je do 23:59:59 dne 10.1.2018.
Výsledky zhodnocení zprávy budou sděleny nejpozději do 20.1.2018.
Nejzazší termín odevzdání oprav je do 23:59:59 dne 30.1.2018Požadavky na ZS 2014/15
Docházka 100% (do doby schválení vykonané práce)
Odevzdání zpráv dle požadavků na http://u12133.fsid.cvut.cz/podklady/PR2/Kriteria%20hodnoceni%20Projekt%202.pdf

Důležité termíny:
Nejzašší termín odevzdání první verze zprávy je do 11.12.2014
Opravy nejpozději zaslat do 9.1.2015 23:59.
Keywords
simulace plnění formy simulace tuhnutí odlitku počítačová podpora technologie simulace zápustkového kování simulace svařování a tepelného zpracování technologický postup kování okrajové a počáteční podmínky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)