česky  čs
english  en
Diplomová práce (2332994)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:26.05.2004
Valid until: ??Range:0P+6C
Semestr:*Credits:9
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Zdroje informací v oboru. Databáze a firemní literatura. Normalizace. Rešeršní činnost. Novinky z oboru strojírenské technologie. Zásady výzkumné práce a práce v laboratořích. Zásady bezpečnosti práce při práci na technologických zařízeních. Práce na specializovaném úkolu se vztahem k zaměření diplomové práce.
Structure
Structure of tutorial
Cvičení probíhá individuální formou mezi studentem a vedoucím bakalářské diplomové práce. Plán práce navrhuje a jeho plnění kontroluje vedoucí bakalářské diplomové práce.
Literarture
ČSN ISO 690
Requirements
Keywords
diplomová práce experiment
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)