česky  čs
english  en
Povrchové úpravy (2333013)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:10.07.1998
Valid until: ??Range:1P+1C
Semestr:7Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Úvod do povrchových úprav, význam a cíle oboru. Základy koroze, rozdělení a druhy koroze. Protikorozní ochrany ve strojírenství, způsoby ochrany proti korozi.Korozní zkušebnictví. Předúpravy a čištění povrchů. Konverzní povlaky a vrstvy (eloxování, chromátování, fosfátování, černění). Kovové povlaky a vrstvy, galvanotechnika, žárové pokovení. Povlaky z nátěrových hmot a plastů. Smalty, anorganické nátěry. Ekologické aspekty povrchových úprav, projektování provozů.
Structure
1. Povrchové úpravy a koroze
2. Předúpravy povrchu
3. Konverzní vrstvy
4. Anorganické povrchové úpravy
5. Organické povrchové úpravy
6. Technologické postupy povrchových úprav
7. Ekologické aspekty povrchových úprav
Structure of tutorial
1. Předúpravy povrchu I.
2. Předúpravy povrchu II.
3. Elektrolytické pokovení
4. Chemické pokovení
5. Konverzní vrstvy I
6. Konverzní vrstvy II
7. Organické povlaky
Literarture
Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.

Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.

BARTONÍČEK, R.: Navrhování protikorozní ochrany. SNTL Praha 1980
Requirements
Znalost základů koroze a rozdělení povrchových úprav. Návaznost na předmět Technologie I.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)