Metody přesného lití (2333023)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:25.05.2004
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Technologie přesného lití do kovových forem, výhody, oblasti použití. Kokilové gravitační lití, nízkotlaké lití, tlakové lití. Výpočet základních parametrů technologie a volba stroje. Návrh rozložení odlitku ve formě a hlavních parametrů licího cyklu.
Osnova
1. Technologie odlévání do kovových forem, technologičnost odlitků odlévaných do kovových forem, dělící rovina, jádra - odlišnosti odlévání do kovových a pískových forem
2. Problematika technologie tlakového lití a pracoviště pro tlakové lití
3. Speciální metody v technologii odlévání pod tlakem
4. Volba tlakového licího stroje a základní kontrola bezpečnosti
5. Výpočet vtokových systémů, návrh odvzdušnění
6. Návrh optimálního pracovního cyklu (temperace, chlazení forem), doba cyklu, návrh pracoviště
7. Technologie odlévání na spalitelný a vytavitelný model
Osnova cvičení
1. Úvod do předmětu, lití do kovových forem - video, používané materiály. Zadání projektu (návrh rozložení odlitků ve formě a návrh pracovního cyklu tlakového lití)
2. Technologičnost tlakově litých odlitků - analýza zadaných součástí
3. Exkurze Kovolis Hedvikov, a.s. - Nástrojárna a slévárna slitin Al - tlakové lití
4. Postup výpočtu vzorového odlitku- volba stroje, základních rozměrů formy a počtu odlitků ve formě
5. Postup výpočtu vzorového odlitku - ukázka výpočtu vtokové soustavy, práce s katalogy
6. Postup výpočtu vzorového odlitku - výpočet parametrů formy, návrh odvzdušnění
7. Pracovní cyklus tlakového licího stroje. Optimální volba pracovního cyklu
8. Návrh chlazení a temperování nástroje pro tlakové lití
9. Vytvoření 3D modelu stromečku, včetně chlazení
10. Vytvoření 3D modelu stromečku, včetně chlazení
11. Simulace plnění formy a kontrola správné funkce odvzdušnění
12. Tvorba výkresové dokumentace - stromeček odlitků.
13. Zhodnocení a vyhodnocení projektu, zápočty
Literatura
http://u12133.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C33023
Požadavky
Základy technologie I
Technologie I
Nástroje pro výrobu polotovarů
Projektování výroby polotovarů
Klíčová slova
tlakové lití, lití na vytavitelný vosk, lití na spalitelný model
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.5.2024, 4:33 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)