česky  čs
english  en
Technologie zpracování plastů a kompozitů (2333024)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:05.12.2007
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
V rámci předmětu se studenti seznámí se základními technologiemi zpracování plastů a kompozitních materiálů a s problematikou spojování a recyklace těchto materiálů. Součástí předmětu jsou exkurse a praktická cvičení, na kterých si studenti vyrobí kompozitní díl, provedou zkoušky mechanických vlastností, vyzkouší si lepení a obrábění kompozitních dílů a opravy.
Structure
1.Úvodní přednáška, historie, materiály, technologie, problematika výroby a zpracování plastů.
2.Reologie plastů.
3.Extruze plastových dílů.
4.Technologie vstřikování plastů - technologie.
5.Technologie vstřikování plastů - nástroje, stroje.
6.Další technologie zpracování plastů.
7.Spojování plastů.
8.Kompozitní materiály - druhy, rozdělení.
9.Technologie zpracování kompozitů.
10.Mechanické vlastnosti kompozitů - konstrukce a výpočty.
11.Kompozity pro leteckou techniku, hybridní kompozity.
12.Spojování kompozitů, zkoušení.
13.Recyklace plastových a kompozitních dílů.
14.Závěrečná přednáška, shrnutí, diskuse.
Structure of tutorial
1.Úvodní cvičení - zadání referátu.
2.Exkurse vstřikovna.
3.Exkurse nástrojárna.
4.Exkurse LA Composite.
5.Zpracování kompozitů - přípravky, separace, nástřih, skladba, vytvrzení.
6.Zpracování kompozitů - demontáž přípravků, čištění přípravků, obrábění dílů a opravy.
7.Zpracování kompozitů - zkoušky mechanických vlastností. Zápočet.
Literarture
1.Krebs, J.: Teorie zpracování nekovových materiálů. TU v Liberci, 2006
2.Lenfeld, P.: Technologie II (Zpracování plastů). TU v Liberci, 2006
3.Příloha TT Plasty
4.www
Requirements
100% účast na cvičeních a exkursích. Vypracování a uznání referátu.
Keywords
-technologie zpracování plastů -technologie zpracování kompozitů -laminace, skladba -vytvrzování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)