česky  čs
english  en
Oborový projekt - Strojírenská technologie (2333027)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:OPSTApproved:29.06.2022
Valid until: ??Range:0P+2C+0L
Semestr:Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je seznámit posluchače s přípravou výroby ve slévárnách, svařovnách, kovárnách a lisovnách, s příslušnými normami, moderními trendy v oblastech slévání, svařování, tváření a povrchových úprav, měřící technikou, prací v laboratořích, principy kontroly kvality a projekty řešenými na Ústavu strojírenské technologie. Posluchači si rozšíří znalosti z technologií výroby polotovarů a jejich práce bude orientována na komplexní řešení konkrétních úkolů, např. návrhů technologických postupů a příslušného vybavení, provádění experimentů a určování základních technologických parametrů výroby. Výsledné závěrečné práce budou obhajovány před ostatními posluchači a vyučujícími.
Structure
Seznámenmí studentů s řešením problematiky BP - harmonogramem a povinnostmi
Seznámení s rešeržními zdroj
Procvičování v hledán í rešeržích
Dále student pod dohledem svého vedoucího práce zpracovávárešeržní část, včetně návrhů možných experimentů.
Literarture
Odborná literatura k zadané problematice doporučená vedoucím práce
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)