česky  čs
english  en
Seminář pro průmyslovou praxi I (2333032)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:SPP1Schválen:27.06.2022
Platí do: ??Rozsah:0P+2C+0L
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat vybrané statistické metody, aplikovat modely rozhodovací analýzy, vytvářet
simulační a optimalizační modely při řízení průmyslových podniků. Metody statistické analýzy jsou nezbytným
předpokladem pro tvorbu modelů pro podporu rozhodovacích procesů v manažerské praxi. Tvorba modelů je realizována
s využitím MS Excel.
Osnova
• Statistický soubor a ukazatelé polohy a měnlivosti
• Regresní a korelační analýza lineární
• Regresní a korelační analýza nelineární
• Pravděpodobnost
• Náhodné veličiny diskrétní
• Náhodné veličiny spojité
• Modely LP - formulace LP problému, grafické řešení
• Modely LP - řešení LP problému, různé aplikace
• Modely řízení zásob
• Modely návazných procesů (PERT)
• Modely hromadné obsluhy
• Modely obnovy a údržby
• Modely simulační (Monte Carlo)
Literatura
Elektronické podklady na https://moodle.fs.cvut.cz
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)