česky  čs
english  en
Seminář pro průmyslovou praxi II. (2333033)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:SPP2Schválen:27.06.2022
Platí do: ??Rozsah:0P+2C+0L
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznámí studenty s novými trendy v oblasti výrobních technologií, materiálového inženýrství a ekonomiky řízení
podniku. Předpokládá se využití vybraných odborníků z průmyslu, kteří se zapojí do výuky na cvičeních.
Osnova
• Moderní technologie výroby v letectví a energetice
• Moderní technologie v oblasti kontroly kvality II.
• Informační systémy v rámci výrobního podniku a jejich i ntegrace v rámci ERP
• Moderní trendy v oblasti aditivních technologií
• Moderní trendy v oblasti slévání
• Moderní trendy v oblasti tváření
• Moderní diagnostické a defektoskopické metody
• Moderní trendy ve výrobě a použití polymerních materiálů
• Moderní trendy ve výrobě a použití kompozitních materiálů
• Moderní trendy v oblasti povrchových vrstev
• Moderní přístupy při řízení výroby – Lean Manufacturing
• Moderní SW nástroje pro řízení a plánování výrobních systémů
• Projektové řízení – moderní principy a metody
Literatura
Elektronické podklady na https://moodle.fs.cvut.cz
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)