česky  čs
english  en
Seminář k bakalářské práci (2333894)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:20.05.2010
Valid until: ??Range:0P+6C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen na přípravu studentů na sepsání bakalářské práce a obhajobu. Náplní je tvorba rešerše včetně představení zdrojů informací a EDD, správné odkazování a citování zdrojů, pravidla psaní práce po obsahové a formální stránce, příprava na obhajobu.
Structure
Aktuální pogram na http://u12133.fsid.cvut.cz
Structure of tutorial
Aktuální program na http://u12133.fsid.cvut.cz
Literarture
Podklady ústavu.
Podklady knihovny.
ČSN ISO 690 - 2011.
Requirements
Účast na plánovaných seminářích.
Aktivní účast na kolokviu.
Keywords
bakalářská práce, rešerše, formální náležitosti, obsahové náležitosti
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)