Seminář k bakalářské práci (2333894)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:20.05.2010
Platí do: ??Rozsah:0P+6C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na přípravu studentů na sepsání bakalářské práce a obhajobu. Náplní je tvorba rešerše včetně představení zdrojů informací a EDD, správné odkazování a citování zdrojů, pravidla psaní práce po obsahové a formální stránce, příprava na obhajobu.
Osnova
Aktuální pogram na http://u12133.fsid.cvut.cz
Osnova cvičení
Aktuální program na http://u12133.fsid.cvut.cz
Literatura
Podklady ústavu.
Podklady knihovny.
ČSN ISO 690 - 2011.
Požadavky
Účast na plánovaných seminářích.
Aktivní účast na kolokviu.
Klíčová slova
bakalářská práce, rešerše, formální náležitosti, obsahové náležitosti
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.5.2024, 1:05 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)