česky  čs
english  en
Diplomová práce (2333996)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:01.06.2009
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:*Kredity:20
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Samostatná práce na vypracování diplomové práce pod vedením vedoucího diplomové práce.
Osnova
Rešerše. Teoretická část. Návrh experimentu. Praktická část. Analýza výsledků a formulace závěrů. Práce se zdroji a citace dle normy. Odevzdání.
Literatura
Dle doporučení vedoucího diplomové práce.
Požadavky
Samostatná práce na zadaném tématu diplomové práce. Odevzdání diplomové práce.
Klíčová slova
diplomová práce
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)