česky  čs
english  en
Diplomová práce (2333996)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:01.06.2009
Valid until: ??Range:0P+0C
Semestr:*Credits:20
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Samostatná práce na vypracování diplomové práce pod vedením vedoucího diplomové práce.
Structure
Rešerše. Teoretická část. Návrh experimentu. Praktická část. Analýza výsledků a formulace závěrů. Práce se zdroji a citace dle normy. Odevzdání.
Literarture
Dle doporučení vedoucího diplomové práce.
Requirements
Samostatná práce na zadaném tématu diplomové práce. Odevzdání diplomové práce.
Keywords
diplomová práce
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)