Diplomová práce (2333996)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:01.06.2009
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:*Kredity:20
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Samostatná práce na vypracování diplomové práce pod vedením vedoucího diplomové práce.
Osnova
Rešerše. Teoretická část. Návrh experimentu. Praktická část. Analýza výsledků a formulace závěrů. Práce se zdroji a citace dle normy. Odevzdání.
Osnova cvičení
Literatura
Dle doporučení vedoucího diplomové práce.
Požadavky
Samostatná práce na zadaném tématu diplomové práce. Odevzdání diplomové práce.
Klíčová slova
diplomová práce
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.2.2020, 14:56 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)