Ekologie výrobních procesů (2335002)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:27.03.2012
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:LKredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Ekologie, vědní základ problematiky, vymezení pojmů,vývoj, vztah k ostatním vědám, vztahy organismu a prostředí, adaptace, stress. Odpadní produkty z procesů strojírenských technologií,ekologická problematika technologií svařování, ekologická problematika technologií povrchových úprav. Energie a ekologie, zdroje a výroba elektrické energie z pohledu ekologie, obnovitelné zdroje energie. Ekologická legislativa v oblasti strojírenství z pohledu platných předpisů v ČR a Evropské unii, informace o IPPC - integrovaná prevence. Likvidace odpadních produktů z procesů strojírenských technologií, čištění a úpravy průmyslových odpadních vod, bezodpadové technologie, ochrana čistoty ovzduší.
Osnova
1. Ekologie, vědní základ problematiky, vymezení pojmů,vývoj, vztah k ostatním vědám, vztahy organismu a prostředí, adaptace, stress.
2. Ekologie výrobních procesů obrábění.
3. Ekologie výrobních procesů tváření.
4. Odpadní produkty z procesů strojírenských technologií,ekologická problematika technologií svařování, ekologická problematika technologií povrchových úprav.
5. Energie a ekologie, zdroje a výroba elektrické energie z pohledu ekologie, obnovitelné zdroje energie.
6. Ekologická legislativa v oblasti strojírenství z pohledu platných předpisů v ČR a Evropské unii, informace o IPPC - integrovaná prevence.
7. Likvidace odpadních produktů z procesů strojírenských technologií, čištění a úpravy průmyslových odpadních vod, bezodpadové technologie, ochrana čistoty ovzduší.
Osnova cvičení
1. Organizační záležitosti. Bezpečnost práce v laboratořích a v provozech při exkurzích. Podmínky zápočtu. Referáty a jejich téma. Shrnutí první přednášky: Ekologie a výrobní procesy ve strojírenství.
2. Problematika řezných kapalin. Laboratorní ukázky a cvičení.
3. Problematiky výroby energie a bezpečnosti jaderné energetiky. Školní jaderný reaktor VR - 1. (FJFI - ČVUT), Praha 8 - Troja, V Holešovičkách 2.
4. Problematika čištění odpadních vod. Čistírna odpadních vod PVK a.s. Praha 6, Papírenská 6.
5. Obnovitelné zdroje energie. Využití energie Slunce. Video. Fotovoltaika, Tepelné čerpadlo.
6. Výroba pitné vody. Pražské vodovody a kanalizace, vodárenský komplex Želivka (Podolí). Odpadové hospodářství strojírenského podniku.
7. Ekologie výrobních procesů z pohledu platné legislativy. Strojírenské technologie a pracovní prostředí.

Literatura
Klíčová slova
Ekologie, odpadní produkty, obnovitelné zdroje.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 18:22 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)