česky  čs
english  en
Svařované konstrukce (2335003)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:27.03.2012
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:LCredits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Navrhování, výroba a kontrola kvality svařovaných konstrukcí. Hodnocení vad a necelistvostí svarových spojů metodami nedestruktivní defektoskopie. Kvalifikace svářečů, svářecích operátorů a pracovníků svářečského dozoru. Příprava a kvalifikace WPS a WPQR. Problematika bezpečnosti práce při svařování různými metodami. Vliv degradačních procesů na pevnost a životnost svařovaných konstrukcí.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)