Svařované konstrukce (2335003)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:27.03.2012
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:LKredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Navrhování, výroba a kontrola kvality svařovaných konstrukcí. Hodnocení vad a necelistvostí svarových spojů metodami nedestruktivní defektoskopie. Kvalifikace svářečů, svářecích operátorů a pracovníků svářečského dozoru. Příprava a kvalifikace WPS a WPQR. Problematika bezpečnosti práce při svařování různými metodami. Vliv degradačních procesů na pevnost a životnost svařovaných konstrukcí.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 22.2.2024, 5:09 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)