česky  čs
english  en
Technologická zařízení sléváren (2335004)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:27.03.2012
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:LCredits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Předmět se zabývá výkladem principů a druhů technologických slévárenských pracovišť. Hlavní části jsou zaměřeny na:
1. Tavící agregáty - stavba, konstrukci (typy vyzdívek a žáruvzdorných materiálů), dosahované parametry, metalurgické laboratorní vybavení.
2. Odlévání do pískových forem - formovací linky, čištění odlitků, regeneraci formovacích směsí.
3. Odlévání do kovových forem - konstrukci licích stolů pro kokily, technologie lití pod tlakem.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)