Tvářecí nástroje a přípravky (2335005)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:27.03.2012
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:LCredits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Základní data a požadavky na konstrukci nástrojů v oblasti tváření kovů
Structure
1. Základní operace plošného tváření. 2. Vliv technologických podmínek na konstrukci nástrojů. 3. Nástroje pro stříhání. Nástroje pro ohýbání. 4. Nástroje pro tažení. 5. Požadavky na konstrukci postupových nástrojů. 6. Typizace a normalizace v oblasti konstrukce nástrojů. 7. Základní operace objemového tváření. 8. Vliv technologických podmínek na konstrukci nástrojů. 9. Nástroje pro volné kování. 10. Nástroje pro zápustkové kování. Nástroje pro ostřihování a děrování. 11. Nástroje pro protlačování. 12. Volba materiálu nástrojů pro plošné a objemové tváření. 13. Bezpečnost v konstrukci tvářecích nástrojů.
Structure of tutorial
Návrh konstrukce nástroje pro vybraný výlisek a výkovek. Zadání vstupních parametrů. Rozbor podmínek tváření. Skizza sestavy nástroje. Výkres vybraného detailu. Vyhodnocení konstrukce.
Literarture
Kotouč a kol.: Tvářecí nástroje, ČVUT 1993; Hellwig,W.: Spanlose Fertigung: Stanzen, Vieweg 2006, ISBN-10 3-528-74042-6; Brjuchanov-Rebelskij: Zápustkové kování I. - III. Praha SNTL 1952 - 1955.
Requirements
Ukončené bakalářské vysokoškolské vzdělání technického směru.
Keywords
Konstrukce nástrojů, plošné tváření, objemové tváření, nástrojové materiály, typizace a normalizace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 18.7.2024, 0:10 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)