česky  čs
english  en
Svařitelnost a metalurgie svařování (2336008)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:05.04.2004
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:LCredits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Struktura a metalurgie svarového spoje. Svařovací tepelný cyklus a teplotní pole. Tepelně ovlivněná oblast a vnesené teplo. Tepelné zpracování svarových spojů. Využití ARA digramů při svařování. Definice svařitelnosti a metody jejího posouzení. Celistvost svarového spoje - typy trhlin ve svarových spojích (faktory ovlivňující jejich vznik). Výpočet náchylnosti na vznik trhlin a technologické zkoušky svařitelnosti. Svařitelnost kovových materiálů (jednotlivé typy ocelí, neželezné kovy a jejich slitiny - měď, nikl, hliník, hořčík, titan, zirkon, wolfram, molybden apod.). Svařování litin a ocelí na odlitky. Svařování materiálů pro použití za vysokých (žáruvzdornost, žárupevnost, tečení) a za nízkých (kryogenních) teplot. Vytváření heterogenních spojů.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Kuncipál, J a kolektiv: Teorie svařování, SNTL, Praha, 1986
Kolektiv autorů : Materiály a jejich svařitelnost, Zeross, Ostrava, 2000
Hrivňák, I.: Zvaritelnost ocelí, Alfa, Bratislava, 1979
Hrivňák, I.: Teoria zvaritelnosti kovov a zliatin, Bratislava, VEDA, 1989
Requirements
Keywords
Svařitelnost, svařování, metalurgie, trhliny, zkoušky svařitelnosti
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)