česky  čs
english  en
Defektoskopie (2336013)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:DEFApproved:20.01.2015
Valid until: ??Range:1P+2C
Semestr:Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Přednášející: Prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.; Ing. Václav Jandura, PhD.
Seznámení s metodami NDT používanými v průmyslu. Zhodnocení možností a omezení jednotlivých metod NDT. Základní principy metod, způsoby provedení. Příklady využití defektoskopických metod v praxi.
Structure
Literarture
Dunovský, J., Dubenský, R. : Vybrané statě ze svařování a defektoskopie, skripta ČVUT FS
Keywords
nedestruktivní zkoušení, vizuální kontrola, kapilární zkoušení, magnetická prášková metoda, ultrazvuk, radiografie, vířivé proudy, netěsnost, akustická emise, termografie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)