česky  čs
english  en
Technologie technických inovací (2336014)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:TTIApproved:20.01.2015
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
1) Základní předpoklady pro technologickou inovaci:.
úroveň současného stavu systému techniky a požadavky technologický proces,
kvalitativně kvantitativní požadavky na technický systém z pohledu současného stavu techniky.

2) Podpůrné nástroje technických inovací.

3) .Legislativní kriteria technických inovací.
4) Realizační kriteria inovačního procesu.
5) Ekonomická kriteria inovačního procesu
6) Lidské zdroje v oblasti inovačního procesu.

Structure
Literarture
Keywords
Inovační proces, Legislativa, Lidské zdroje
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)