česky  čs
english  en
Stabilita přesností plastových a kompozitních dílů (2336015)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:SPPKDApproved:20.01.2015
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
1) Obecné vlastnosti plastů a kompozitů.
2) Využití plastů a kompozitů v konstrukci strojních součástí.
3) Technologie výroby plastových a kopozitních součástí z hlediska kvalitativních charakteristik.
4) Metody ověřování rozměrových a geometrických specifikací (charakteristik) plastových a kopozitních součástí.
Structure
Literarture
Keywords
Vlastnosti plastových a kompozitních dílů, rozměrové specifikace, geometrické specifikace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)