Stabilita přesností plastových a kompozitních dílů (2336015)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:SPPKDSchválen:20.01.2015
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
1) Obecné vlastnosti plastů a kompozitů.
2) Využití plastů a kompozitů v konstrukci strojních součástí.
3) Technologie výroby plastových a kopozitních součástí z hlediska kvalitativních charakteristik.
4) Metody ověřování rozměrových a geometrických specifikací (charakteristik) plastových a kopozitních součástí.
Osnova
Literatura
Klíčová slova
Vlastnosti plastových a kompozitních dílů, rozměrové specifikace, geometrické specifikace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 22.5.2024, 7:30 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)