česky  čs
english  en
Obráběcí nástroje (2341002)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:31.05.2010
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Charakteristika obráběcích nástrojů. Nástrojové materiály včetně tepelného zpracování a povrchových úprav, oblasti aplikace. Geometrie nástrojů, její volba, vytvoření a měření. Konstrukční prvky nástrojů. Konstrukční řešení nástrojů včetně dimenzování. Technologie výroby nástrojů. Popis a užití základních nástrojových skupin (nože, frézy, osové nástroje, závitovací, protahovací nástroje, nástroje na ozubení). Nástroje pro zvláštní technologie (těžkoobrobitelné materiály, obrábění dřeva, plastů). Ostření a údržba nástrojů, hospodaření s nástroji.
Vyučující
Ing. Lubomír Štajnochr
Zimní 2022/2023
Ing. Lubomír Štajnochr
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Úvod do problematiky, význam obráběcích nástrojů.
2. Nástrojové materiály (rychlořezné oceli, slinuté karbidy).
3. Nástrojové materiály (řezná keramika, KNB, PKD).
4. Konstrukční prvky nástrojů - řezná část.
5. Konstrukční prvky nástrojů - upínací a další části.
6. Nože.
7. Frézovací nástroje.
8. Vrtací nástroje a nástroje na závity.
9. Nástroje pro těžkoobrobitelné materiály a pro nekovové materiály.
10. Nástroje na ozubení.
11. Tvarové nástroje - výpočet tvaru.
12. Namáhání nástrojů - pevnostní výpočty.
13. Hospodaření s nástroji - ostření.
Osnova cvičení
1. Úvod, geometrie nástrojů - příklady, výpočty.
2. Kontrola geometrie, měření.
3. Hodnocení nástrojů.
4. Seřizování nástrojů.
5. Zadání projektu nástroje.
6. Konsultace projektu.
7. Odevzdání, závěr, zápočet.
Literatura
- Kvasnička, I. - Slavík, V. - Štajnochr, L.: Obráběcí nástroje. Skripta ČVUT, 1998, 98 s.
- Podklady na www stránkách ústavu
Klíčová slova
obráběcí nástroj, břit, ostří, nástrojový marteriál, geometrie nástroje, konstrukce nástroje
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)