Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Projektování výrobních systémů (2341004)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2+2
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Teorie a metodika projektování technologických, časových a prostorových struktur výrobních systémů.
Vyučující
Ing. Jiří Kyncl
Zimní 2018/2019
Ing. Jiří Kyncl
Zimní 2017/2018
Ing. Jiří Kyncl
Zimní 2016/2017
Ing. Jiří Kyncl
Zimní 2015/2016
Osnova
1. Úvod do projektování výrobních systémů, prvky a funkční vazby, dekonpozice výrobních systémů.
2. Rozbor vstupních dat pro návrh projektu výrobního systému, využití principu modulového projektování.
3. Stanovení specializačních struktur.
4. Kapacitní propočty- kvantifikace zdrojů výrobního zařízení, kvantifikace pracovních sil, výrobních ploch.
5. Manipulace s materiálem, metody pro rozbor materiálových toků.
6. Metody pro prostorové rozmístění výrobního zařízení, dispoziční řešení výrobních systémů.
7. Sklady, jejich funkce, a napojení na výrobní systémy.
8. Technicko - organizační podmínky pro ergomické řešení projektu.
9. Krtiteria prohodnocení technicko organizační úrovně výrobních systémů.
10. Projektování přípravy materiálu (polotovarů) pro obrobny.
11. Projektování mechanických provozů (obroben).
12. Projektování motážních procesů a systémů.
13. Projektování vedlejších a pomocných procesů a systémů.
Osnova cvičení
Každý student (nebo skupina po 2 studentech) dostává zadání pro zpracování dílčího výrobního systému např. pro obrobnu.
Literatura
- Zelenka, A.; Volf, L.; Poskočilová, A.: Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta). Vydavatelství ČVUT 2009.
- Zelenka, A. Král, M. : Projektování výrobních systémů ( učebnice ).Vydavatelství ČVUT - 1995.
- Zelenka, A., Preclík, V. ,Haninger, M., : Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta ). Vydavatelství ČVUT 1993.
- Zelenka, A. Preclík, V., : Racionalizace výroby - skripta. Vydavatelství ČVUT 2004.
Požadavky
Znalosti z předcházejících technologických předmětů.
Klíčová slova
projektování výrobních systémů kapacitní propočty manipulace s materiálem prostorové struktury hodnocení efektivnosti technologických projektů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/61d0d833/2018-07-13/02:54)