Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Modelování výrobních procesů a systémů (2341017)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:09.12.1996
Platí do: ??Rozsah:2+2
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Teorie a metodika navrhování modelů pro strojírenské výrobní procesy a systémy.
Vyučující
Ing. Jiří Kyncl
Letní 2017/2018
Ing. Jiří Kyncl
Letní 2016/2017
Osnova
1. Systém - základní pojmy, vlastnosti systému, popis systému. Modelování systémů, základní prvky a rozhodující vlastnosti prvků.
2. Podobnost jako základ modelování. Druhy modelů. Obecný postup modelování. Identifikace a zápis systému.
3. Systémová analýza. Metodologie projektování systémů.
4. Moderní metody softwarového modelování struktury výrobního programu.
5. Moderní metody softwarového modelování výrobních systémů pro předem vybraný výrobní program.
6. Řešení prostorové struktury výrobního systému - formulace problému (využití lineárního přiřazovací modelu). Modely a metody řešení rozmísťovacích úloh. Optimalizace rozmístění prvků výrobního systému - využití simulací pro dispoziční řešení dispozičních systémů.
7. Heuristické metody řešení matematických modelů. Metoda větví a mezí a její využití pro rozmísťování, metoda Monte Carlo jako základ simulačních technik.
8. Sklady, jejich funkce, metody řízení skladového hospodářství a napojení na výrobní systémy. Možnosti propojení simulačních softwarů (SIMUL8).
9. Simulace - základní pojmy, postupy pro řízení zakázkové výroby, význam pro projektování.
10. Využití simulačních metod softwaru SIMUL8 pro rozmisťování strojů a zařízení (grafický výstup dispozice 2D, 3D, animace).
11. Systém hromadné obsluhy (teorie front) - základní pojmy, struktura a charakteristiky.
12. Modely hromadné obsluhy - typy modelů a jejich využití.
13. Shluková analýza - základní pojmy a cíle, obecný postup, algoritmy řešení.
14. Využití shlukové analýzy v technologickém projektování - formulace, příklady.
Osnova cvičení
1. Seznámení s možnostmi aplikací simulačního softwaru SIMUL8 na konkrétních úlohách (rozbor výrobních programů, kapacitní bilancování, rozmisťovací metody).
2. Seznámení s možnostmi aplikací simulačního softwaru SIMUL8 na konkrétních úlohách (skladové hospodářství v návaznosti na přípravu materiálu pro konkrétní požadavky jednotlivých pracovišť výrobního systému - variantní řešení pomocí digitální vizualizační techniky).
3. Vypracování projektové dokumentace pro zadanou dílčí úlohu s využitím softwarové podpory SIMUL8 (individuální semestrální projekt).
Literatura
- Haninger, M.: Modelování výrobních systémů - nepublikované podklady přednášek
- Zelenka, A., Král, M.: Projektování výrobních systémů (učebnice). Vydavatelství ČVUT, Praha 1995
Požadavky
Základy projektování výrobních procesů a systémů.
Klíčová slova
výrobní systém, modelování systémů, rozbor součástkové základny, rozmísťovací problém, simulace, hromadná obsluha, shluková analýza
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/61d0d833/2018-07-13/02:54)